Interní informace


Upozornění

Tato oblast je monitorována stálým dohledem Úřadu pro ochranu osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb. - pokud nejste zaměstnancem SSKHK p.o. nebo jím pověřenou osobou, opusťte okamžitě tuto stránku. V opačném případě se vystavujete nebezpečí uplatnění příslušných sankcí.


KS_V2016_1

DS_V2016_1