Nabídka volných míst:

 

VOLNÁ POZICE

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, přijme pracovníka na pozici:

 

druh práce:                  REFERENT/KA MAJETKOVÉ SPRÁVY, okr. HK

místo výkonu práce:     Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,

            Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

platová třída*:             10.

pracovní poměr:          na dobu určitou (1 rok), s následnou možností doby neurčité

termín nástupu:          1. října 2018, popř. dle dohody                                                                          

 

Požadavky:

 • ÚSO zakončené maturitní zkouškou
 • 1 rok praxe výhodou

 

Znalosti zákonů a dalších právních předpisů:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • uživatelská znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 • aktivní přístup a profesionální vystupování
 • trestní bezúhonnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • ochota dále se vzdělávat

 

Náplň práce:

 • příprava a předkládání návrhů na majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v majetku Královéhradeckého kraje
 • příprava a předkládání návrhů na vyřazení/zařazení silnice z/do silniční sítě Královéhradeckého kraje
 • komplexní zajištění agendy týkající se komplexních a jednoduchých pozemkových úprav
 • vydávání stanovisek o vztahu pozemků k silničnímu majetku Královéhradeckého kraje
 • vedení majetkové evidence DDHM
 • provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku

 

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí
 • pružnou pracovní dobu, jednosměnný provoz, 5 týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 110,- Kč
 • sick days
 • platovou třídu 10* (platový stupeň 1-12 dle započtené praxe) + osobní ohodnocení
 • příjemné pracovní podmínky
 • průměrná roční hrubá mzda včetně odměn 360 000,- Kč (dle délky praxe)

 

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí oddělení majetkové správy, Ing. Petra Matušková, tel.: 495 540 269

email: pmatuskova@sskhk.cz

 

Životopisy zasílejte na adresu: ludmila.vlckova@uskhk.eu nejdéle do 21.9.2018.

Do předmětu uveďte „referent/ka majetkové správy, okr. HK“.

 

K životopisu připojte:

 • kopii dokladů o nejvyšším dosažené vzdělání (v případě pozvání k výběrovému řízení bude nutné předložit originál, případně ověřenou kopii)

 

Ostatní

 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (v případě pozvání k výběrovému řízení)

 

Přihlášky, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

* Odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Účastí ve výběrovém řízení uchazeč bere na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem společnosti je uchovat si poskytnuté osobní údaje uchazeče po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení za účelem právní ochrany a případného oslovení uchazeče v dalším výběrovém řízení.