Nabídka volných míst:

 

VOLNÁ POZICE:

 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, přijme pracovníka na pozici:

 

druh práce:               INSPEKTOR SILNIČNÍ SÍTĚ

 

místo výkonu práce:     Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,

                                    Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179,

                                    516 01 Rychnov nad Kněžnou

pracovní obvod:           Rokytnice v Orlických horách a okolí

 

platová třída*:            10.

pracovní poměr:          na dobu určitou (1 rok), s následnou možností doby neurčité

termín nástupu:           1. července 2018, popř. dle dohody

 

Požadavky:

 • VŠ, SŠ vzdělání ukončené maturitou (obor dopravní stavby nebo silniční doprava výhodou)

 • 1 rok praxe výhodou

 

Znalosti zákonů a dalších právních předpisů:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 • Vyhláška MD č. 104/1997 Sb.

 • Stavební zákon

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • uživatelská znalost práce na PC

 • řidičský průkaz skupiny B

 • aktivní přístup a profesionální vystupování

 • schopnost samostatného rozhodování

 • ochota dále se vzdělávat

 

Náplň práce:

 • vydávání závazných stanovisek pro umístění cizích zařízení do silnic a silničních pomocných pozemků

 • příprava smluv ve smyslu zvláštního užívání silnic a silničních pomocných pozemků

 • provádění pravidelných prohlídek silnic, v souladu s ustanovením § 6 a § 7, Vyhl. MDS čís. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon čís. 13/1997 Sb., "O pozemních komunikacích", ve znění pozdějších předpisů

 • předávání silnic a silničních pomocných pozemků ke stavebním pracím zhotovitelům, kontrolování průběhu stavebních prací a uvedení do původního stavu, a přebírání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků po skončení stavebních prací zpět do své správy

 • sledování průběhu záručních dob a uplatňování záručních oprav (reklamací) po provedených zásazích v silničním majetku

 • evidence a vyřizování žádosti, návrhů, připomínek a stížnosti ve vztahu k silničnímu majetku

 • zajištění operativního hlášení zjištěných závad na silnicích II. a III. třídy, vč. požadavků na jejich odstranění

 • sběr potřeb údržby na silnicích II. a III. třídy

 • spolupráce na zpracování Výrobního plánu Královéhradeckého kraje

 • kontrola dodržování technologických postupů jednotlivých činností a výkonů při provádění údržbových prací na silniční síti

 • přebírání a kontrola fakturace provedených prací běžné a souvislé údržby

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí

 • pružnou pracovní dobu, jednosměnný provoz, 5 týdnů dovolené, 4 sick days, stravenky v hodnotě 110,- Kč

 • platovou třídu 10* (platový stupeň 1-12 dle započtené praxe) + osobní ohodnocení

 • příjemné pracovní podmínky

 • průměrná roční hrubá mzda včetně odměn 360 000,- Kč (dle délky praxe)

 

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí střediska RK, Jiří Dvořák,

tel.: 721033197, email: jdvorak@sskhk.cz

 

Životopisy zasílejte na adresu: ludmila.vlckova@uskhk.eu nejdéle do 15.6.2018.

Do předmětu uveďte „inspektor silniční sítě“.

 

K životopisu připojte:

 • kopii dokladů o nejvyšším dosažené vzdělání (v případě pozvání k výběrovému řízení bude nutné předložit originál, případně ověřenou kopii)

Ostatní:

 •  výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, (v případě pozvání k výběrovému řízení)

 

Přihlášky, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

* Odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Účastí ve výběrovém řízení uchazeč bere na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem organizace je uchovat si poskytnuté osobní údaje uchazeče po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení za účelem právní ochrany a případného oslovení uchazeče v dalším výběrovém řízení.