Formuláře žádostí

Podle zamýšleného využití silnice (silničního pozemku) vyplňte příslušný formulář
pro zvláštní užívání silnice


Upozornění:

Žádosti podávejte výhradně na níže uvedených formulářích.


Vyplněné formuláře včetně příloh zasílejte pouze na adresu:

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

 

1) Silniční sjezd                                                                             ke stažení:     doc     pdf
   (Zřízení nového nebo rekonstrukce stávajícího)
2) Inženýrské sítě                                                                          ke stažení:     doc     pdf
   (Umístění nových nebo rekonstrukce stávajících - pro malé stavby)
3) Pronájem silničního pozemku = vozovka, krajnice, příkop        ke stažení:     doc     pdf
   (zásahy, zábory silnice pro provádění staveb. prací apod.)
4) Inženýrské sítě většího rozsahu                                                 ke stažení:     doc     pdf
   (pro projektanty velkých staveb)
5) Budoucí věcná břemena                                                             ke stažení:     doc     pdf

6) Věcná břemena                                                                          ke stažení:     doc     pdf