Euroregion GLACENSIS


Přestavba okresní komunikace č. 3236D  

(Spalona ‑ Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka)  ..................  informace + mapka   zde