Náhrada škody


Při požadavku na náhradu škody ve smyslu § 27 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

prosím použijte tento tiskopis: ...............................    verze .docx                 verze .pdf