Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňovanéinformace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací, zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.    Název

       Správa silnic Královéhradeckého kraje

 

2.    Důvod a způsob založení - ZDE

 

3.    Organizační struktura - ZDE

 

4.    Kontaktní spojení

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

       Správa silnic Královéhradeckého kraje

       Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

       Správa silnic Královéhradeckého kraje

       Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

4. 3 Úřední hodiny

       Úřední hodiny nejsou stanoveny.

       Obvyklá pracovní doba v pracovních dnech: od 6:00 hod. do 14:30 hod.

4. 4 Telefonní čísla

       Tel. kontakty pracovníků - ZD E

4. 5 Čísla faxu

       Organizace nemá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

       www.sskhk.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

       sskhk@sskhk.cz

4. 8 Další elektronické adresy

       ID datové schránky:  6m8k8ey

       E-malové adresy pracovníků - ZDE

 

5.    Případné platby lze poukázat

       Bankovní spojení: 78-7774680267/0100

 

6.    IČ

       70947996

 

7.    DIČ

       CZ70947996

 

8.    Dokumenty

8. 1 Seznamy hlavních dokumentů

       Zakladatelské dokumenty a účetní závěrky:

       https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=236850

8. 2 Rozpočet

       https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=236850

 

9.    Žádosti o informace

       Podávání žádostí o informace se řídí směrnicí přiloženou  ZDE

 

10.  Příjem žádostí a dalších podání

       Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost dle směrnice - ZDE

 

11.  Opravné prostředky

       Postup při podávání odvolání - viz směrnice ZDE

 

12.  Formuláře

       Formulář k podání žádosti - ZDE

 

13.  Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

       Postup při řešení životních situací - ZDE

 

14.    Předpisy

14. 1 Nejdůležitější používané předpisy

         § Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zde:

         https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=13~2F1997&rpp=15#seznam

         §  Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon

         o pozemních komunikacích, v platném znění, zde:

         https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=104~2F1997&rpp=15#seznam

         §  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zde:

         https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=106~2F1999&rpp=15#seznam

         §  Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací, zveřejňovaných

         o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zde:

         https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=442~2F2006&rpp=15#seznam

14. 2 Vydané právní předpisy

 

15.    Úhrady za poskytování informací

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

         Sazebník úhrad za poskytnutí informace je součástí směrnice - ZDE

15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

 

16.    Licenční smlouvy

16. 1 Vzory licenčních smluv

16. 2 Výhradní licence

 

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  - rok 2015 =  ZDE

                                                                                  - rok 2016 =  ZDE

                                                                                  - rok 2017 =  Z DE

                                                                                  - rok 2018 =  ZDE

18.    Návrh finančního plánu pro rok 2019 (dle Zákona č. 250/2000 Sb.) =   Z D E  

19.     Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2020 - 2021 (dle Zákona č. 250/2000 Sb.) =  ZDE