Sazebník

Příloha č. 1 Postupu SSKHK:

 

Sazebník náhrad a nájemného při zvláštním užívání silnic II. a III. tříd 

Aktuální verze (od 1.10.2017)  ZDE