POZOR - ZMĚNA

Dnem 1.10.2017 nabyl účinnosti nový Postup SSKHK p.o. včetně souvisejících předpisů, týkající se zejména případů zvláštního užívání silnic. 

Uvedený dokument byl schválen Zastupitelstvem KH kraje dne 11.9.2017, č. usnesení ZK/7/424/2017.

Vítáme Vás,

pokračujte prosím výběrem v horním menu

 

Pokud zde nenaleznete požadovanou informaci, neváhejte nás kontaktovat