Pozemní komunikace, jejich dělení a vlastnictví

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Detailní informace jsou uvedeny v Zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění vyhlášky 104/1997 Sb., ve znění pozdějších novel.

Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:

 • Dálnice
  např. D11, D35 apod., v mapovém portálu označeno fialové

 • Silnice I. třídy
  Označuje se jednomístným nebo dvojmístným číslem, např. I/11, I/33 apod., v mapovém portálu označeno červeně.

  Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 (ŘSD), v Královéhradeckém kraji ŘSD sídlí na adrese Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, tel. 495 800 249 – www.rsd.cz


 • Silnice II. třídy
  Označuje se trojmístným číslem, např. II/298, II/304 apod., v mapovém portálu označeno modře.

 • Silnice III. třídy
  Označují se čtyř, nebo pětimístným číslem, např. III/01116, III/29845 apod., v mapovém portálu označeno žlutě.

  Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, na území Královéhradeckého kraje je tedy vlastníkem Královéhradecký kraj.

  Zajištění výkonu vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství na území Královéhradeckého kraje vykonává a zajišťuje Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. Můžete pokračovat na Řešení životních situací nebo rovnou Požádat o vyjádření.


 • Místní komunikace
  Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí

 • Účelové komunikace
  Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.


K identifikaci silnic lze využít mapový portál ŘSD: Silniční a dálniční síť ČR (veřejná aplikace) (rsd.cz)