Formuláře žádostí

Podle zamýšleného využití silnice (silničního pozemku) vyplňte příslušný formulář
pro zvláštní užívání silnice. Žádosti podávejte výhradně na níže uvedených formulářích.

Přehled žádostí

 1. Silniční sjezd
  (Zřízení nového nebo rekonstrukce stávajícího)
  online žádost

 2. Inženýrské sítě
  (Umístění nových nebo rekonstrukce stávajících - pro malé stavby)
  doc   pdf

 3. Pronájem silničního pozemku = vozovka, krajnice, příkop
  (zásahy, zábory silnice pro provádění staveb. prací apod.)
  doc   pdf

 4. Inženýrské sítě většího rozsahu
  (pro projektanty velkých staveb)
  doc   pdf

 5. Budoucí věcná břemena
  doc   pdf

 6. Věcná břemena
  doc   pdf

 7. Budoucí věcná břemena 3-stranná
  doc   pdf

 8. Věcná břemena 3-stranná
  doc   pdf

Způsoby podání žádosti

 1. poštou na adresu centrální podatelny
  Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
  Na Okrouhlíku 1371/30
  500 02 Hradec Králové

 2. digitálně podepsané do datové schránky
  ID datové schránky SSKHK: 6m8k8ey

 3. digitálně podepsané na emailovou adresu centrální podatelny
  Žádost je nutné opatřit elektronickým podpisem.
  Emailová adresa: sskhk@sskhk.cz

 4. osobně na centrální podatelnu SSKHK
  Ve vyjímečných případech lze podat žádost příslušnému inspektorovi, ale v takovém případě je nutné počítat se zpožděním způsobeným předáním v rámci organizace.