ŽÁDOST - Silniční sjezd

Žádost o souhlas (uzavření smlouvy) o PRÁVU PROVÉST STAVBU (REKONSTRUKCI) SILNIČNÍHO SJEZDU dle Zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“ a Zákona čís. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník“ (NOZ)“ (dle § 10 Silničního zákona č. 13/97 Sb.)

Pole označená * jsou povinná.

1. Informace o žadateli

Investor (budoucí majitel sjezdu)
Kontaktní údaje

Na zadaný email Vám při přechodu do dalšího kroku ihned odešleme email s odkazem na žádost. Pokud by Vám při vyplňování chyběly některé údaje, můžete se k rozpracované žádosti později vrátit.

Zastoupený na základě plné moci
Specifikace silničního sjezdu