ŽÁDOST - Silniční sjezd

Žádost o souhlas (uzavření smlouvy) o PRÁVU PROVÉST STAVBU (REKONSTRUKCI) SILNIČNÍHO SJEZDU dle Zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“ a Zákona čís. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník“ (NOZ)“ (dle § 10 Silničního zákona č. 13/97 Sb.)

Pole označená * jsou povinná.

1. Informace o žadateli

Žadatel / investor
Kontaktní údaje
Zastoupený na základě plné moci
Specifikace silničního sjezdu