Náhrada škody

Při požadavku na náhradu škody ve smyslu § 27 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích prosím použijte následující tiskopis. Vyplněný prosím pošlete na email sskhk@sskhk.cz, prostřednictvím naší datové schránky  6m8k8ey, nebo poštou na adresu Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové. V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 702 019 912 (Kateřina Dubnová).