Náhrada škody

Při požadavku na náhradu škody ve smyslu § 27 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích prosím použijte následující tiskopis.