Technické podmínky

Není-li stanoveno jinak, je ve všech případech zvláštního užívání silnic naprosto nezbytné dodržet závazné:

A) Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií) při umísťování inženýrských sítí a staveb podél komunikací
 
Vzorové listy nejčastějších případů:
B) Katalogový list konstrukcí vozovky silnic (1-3) a Vzorové řešení napojení chodníku (4-5)