Reklamní zařízení

V souladu s ust. § 25 odst. 11 a ust. § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“), Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem, se sídlem Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, jakožto správce silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji, zveřejňuje potřebné údaje ohledně odstraněných reklamních zařízení, která byla zřízena a provozována na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání ve smyslu ust. § 25 odst. 1 ZPK nebo která byla zřízena a provozována v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace bez povolení ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 ZPK. 

Seznam odstraněných reklamních zařízení

Odkaz na umístění souborů odstraněných reklamních zařízení