Platba pomocí QR kódu

Pro generování kódu je povinná pouze částka k úhradě.
Doplňte i variabilní symbol případně text pro příjemce pro snazší identifikaci platby.

Zobrazit QR kódReset