Ceník sazeb 

Sazebník náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd v majetku Královéhradeckého kraje schválený zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 11.9.2018, Usnesení č. ZK/7/424/2017 platný od 1.10.2017.

S ohledem na nutné režijní náklady majetkového správce se minimálním finančním plněním za všechny druhy uzavíraných smluv stanovuje částka ve výši 1 000 Kč (bez DPH), pokud by náhrady vypočtené částky podle příslušných tabulek byly nižší.

Sazebník ke stažení