Postup při zvláštním užívání silnic

Zásahy (zábory) silnic, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků (zřizování sjezdů, ukládání všech druhů inž. sítí, pronájmy pro různé účely ap.) se řídí výhradně Postupem, schváleným zřizovatelem - Královéhradeckým krajem.