Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňovanéinformace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací, zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Správa silnic Královéhradeckého kraje

 2. Důvod a způsob založení
  https://www.sskhk.cz/o-nas

 3. Organizační struktura
  SSKHK organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  1. Kontaktní poštovní adresa
   Správa silnic Královéhradeckého kraje
   Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Správa silnic Královéhradeckého kraje
   Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

  3. Úřední hodiny
   Úřední hodiny nejsou stanoveny.
   Obvyklá pracovní doba v pracovních dnech: od 6:00 hod. do 14:30 hod.

  4. Telefonní čísla
   https://www.sskhk.cz/kontakty

  5. Čísla faxu
   Organizace nemá fax

  6. Adresa internetové stránky
   https://www.sskhk.cz

  7. Adresa e-podatelny
   sskhk@sskhk.cz

  8. Další elektronické adresy
   ID datové schránky: 6m8k8ey
   https://www.sskhk.cz/kontakty/reditelstvi
   https://www.sskhk.cz/kontakty/inspekce-a-majetkova-sprava

 5. Případné platby lze poukázat
  Bankovní spojení: 78-7774680267/0100


 6. 70947996

 7. DIČ
  CZ70947996

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů
   Zakladatelské dokumenty a účetní závěrky:
   https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=236850

  2. Výroční zpráva, rozpočet
   https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=236850

  3. Výroční zpráva o svobodném přístupu kinformacím
   Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 naleznete zde

 9. Žádosti o informace
  Podávání žádostí o informace se řídí směrnicí přiloženou zde

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost dle směrnice - zde

 11. Opravné prostředky
  Postup při podávání odvolání - viz směrnice zde

 12. Formuláře
  Formulář k podání žádosti - zde

 13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací
  Postup při řešení životních situací - zde

 14. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   § Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=13~2F1997&rpp=15#seznam

   § Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=104~2F1997&rpp=15#seznam

   § Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=106~2F1999&rpp=15#seznam

   § Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=442~2F2006&rpp=15#seznam

  2. Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytnutí informace je součástí směrnice zde

  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

 16. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

  2. Výhradní licence

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  - rok 2015
  - rok 2016
  - rok 2017
  - rok 2018
  - rok 2019
  - rok 2020
 18. - rok 2021
                                                                                                                                   
 19. Finanční plán pro rok 2022 (dle Zákona č. 250/2000 Sb.)
  zde

 20. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 - 2024 (dle Zákona č. 250/2000 Sb.)
  zde