Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňovanéinformace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací, zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Správa silnic Královéhradeckého kraje

 2. Důvod a způsob založení
  https://www.sskhk.cz/o-nas

 3. Organizační struktura
  SSKHK organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  1. Kontaktní poštovní adresa
   Správa silnic Královéhradeckého kraje
   Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Správa silnic Královéhradeckého kraje
   Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
   Tel.: +420 725 930 598
  3. Úřední hodiny
   Úřední hodiny nejsou stanoveny.
   Obvyklá pracovní doba v pracovních dnech: od 6:00 hod. do 14:30 hod.

  4. Telefonní čísla
   https://www.sskhk.cz/kontakty

  5. Čísla faxu
   Organizace nemá fax

  6. Adresa internetové stránky
   https://www.sskhk.cz

  7. Adresa e-podatelny
   sskhk@sskhk.cz

  8. Další elektronické adresy
   ID datové schránky: 6m8k8ey
   https://www.sskhk.cz/kontakty/reditelstvi
   https://www.sskhk.cz/kontakty/inspekce-a-majetkova-sprava

 5. Případné platby lze poukázat
  Bankovní spojení: 78-7774680267/0100


 6. 70947996

 7. DIČ
  CZ70947996

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů
   Zakladatelské dokumenty a účetní závěrky:
   https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=236850

  2. Výroční zpráva, rozpočet
   https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=236850

  3. Výroční zpráva o svobodném přístupu kinformacím
   Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 naleznete zde

 9. Žádosti o informace
  Podávání žádostí o informace se řídí směrnicí přiloženou zde

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost dle směrnice - zde

 11. Opravné prostředky
  Postup při podávání odvolání - viz směrnice zde

 12. Formuláře
  Formulář k podání žádosti - zde

 13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací
  Postup při řešení životních situací - zde

 14. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   § Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=13~2F1997&rpp=15#seznam

   § Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=104~2F1997&rpp=15#seznam

   § Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=106~2F1999&rpp=15#seznam

   § Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zde:
   https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=442~2F2006&rpp=15#seznam

  2. Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytnutí informace je součástí směrnice zde

  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

 16. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

  2. Výhradní licence

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  - rok 2015
  - rok 2016
  - rok 2017
  - rok 2018
  - rok 2019
  - rok 2020
  - rok 2021
  - rok 2022
                                                                                                                                   
 18. Finanční plán pro rok 2023 (dle Zákona č. 250/2000 Sb.)
  zde

 19. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 - 2025 (dle Zákona č. 250/2000 Sb.)
  zde