ŽÁDOST - Inženýrské sítě

Žádost o souhlas (uzavření smlouvy) o PRÁVU PROVÉST STAVBU (REKONSTRUKCI) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ dle Zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“ a Zákona čís. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník“ (NOZ)“ (zvláštní užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/97 Sb.)

Pole označená * jsou povinná.

1. Informace o žadateli

Žadatel / investor
Kontaktní údaje
Zastoupený na základě plné moci
Inženýrské sítě