TECHNICKÉ PODMÍNKY

Příloha č. 2 Postupu SSKHK: 
 
 
Není-li stanoveno jinak, je ve všech případech zvláštního užívání silnic naprosto nezbytné dodržet závazné:
 
 
 
Vzorové listy nejčastějších případů: