Volné pozice

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, přijme pracovníka na pozici:

 

druh práce:                 SILNIČNÍ TECHNIK/ČKA

 

místo výkonu práce:    Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,

  Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,

 

platová třída*:            10.

pracovní poměr:          na dobu určitou (1 rok), s následnou možností doby neurčité

termín nástupu:          1. října 2019, popř. dle dohody

 

Požadavky: 

 • VŠ, SŠ vzdělání ukončené maturitou (obor dopravní stavby nebo silniční doprava výhodou)
 • znalost rozpočtování staveb, zkušenosti z realizace dopravních staveb, znalost norem, předpisů a zákonů v oblasti dopravního stavitelství (je výhodou)
 • 1 rok praxe výhodou

Znalosti zákonů a dalších právních předpisů: 

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 • uživatelská znalost práce na PC
 • pokročilá znalost Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní přístup a profesionální vystupování
 • schopnost samostatného rozhodování
 • ochota dále se vzdělávat

Náplň práce:

 • příprava, kontrola a schvalování rozpočtů stavebních a investičních akcí, účast na kontrolních dnech
 • shromažďování a zpracování podkladů pro tvorbu objednávek na investiční akce, opravy mostů, zdí a dalších součástí silnic
 • spolupráce při plánování údržby a oprav silnic II. a III. tříd (příprava, korekce a kontrola realizace Výrobního plánu), včetně pravidelného reportingu a hodnocení
 • spolupráce při vytváření a revizi plánu investičních akcí
 • příprava podkladů pro tvorbu návrhů koncepčních opatření při změnách struktury krajské silniční sítě a jejich koordinaci (realizace významných liniových staveb, přebírání a předávání silničního majetku)
 • kontrola dodržování technologických postupů podle platných ČSN, TP a TKP prací běžné a souvislé údržby
 • převzetí jednotlivých prací běžné a souvislé údržby
 • kontrola vykazovaných výkonů a kontrola fakturace jednotlivých prací běžné a souvislé údržby
 • spolupráce při zajištění přejímky silničních staveb
 • mimo výše uvedeného vykonává i další činnosti dle příkazu nadřízeného, přiměřené zastávané funkci


Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí
 • pružnou pracovní dobu, jednosměnný provoz, 5 týdnů dovolené, 4 sick days, stravenky v hodnotě 118,- Kč
 • platovou třídu 10* (platový stupeň 1-12 dle započtené praxe) + osobní ohodnocení
 • příjemné pracovní podmínky
 • průměrný roční hrubý plat včetně odměn 370 000,- Kč (dle délky praxe)
   

 

Bližší informace poskytne pan Pavel Kočí, správní náměstek, na tel. 495 540 265, nebo e-mail pkoci@sskhk.cz.

 

Životopisy zasílejte na adresu: pmatuskova@sskhk.cz  nejdéle do 31.8.2019.

Do předmětu uveďte „silniční technik“.

 

K životopisu připojte:

 • kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě pozvání k výběrovému řízení bude nutné předložit originál, případně ověřenou kopii)
 • v případě pozvání k výběrovému řízení nutno předložit výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
   

 

Přihlášky, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

* Odměňování se řídí NV č. 263/2018 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Účastí ve výběrovém řízení uchazeč  bere na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem organizace je uchovat si poskytnuté osobní údaje uchazeče po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení za účelem právní ochrany a případného oslovení uchazeče v dalším výběrovém řízení.